מעל 30% מליקויי הבנייה נוצרים בשלבי עבודות השלד! איך לוודא שזה לא יקרה בפרויקט שלך?

להלן נתונים מתוך מחקר מקיף שבוצע ע"י הטכניון בנושא ליקוי בניה

  • 10% או יותר מעלויות הבנייה מקורן בגלל היעדר איכות

  • מרבית ליקויי הבנייה מתרחשים בשלב עבודות השלד

  • 27% מהליקויים נגרמו ע"י פועלי השלד

  • 18% מהליקויים נגרמו ע"י מנהלי העבודה בשלב השלד

  • רק 3% מליקויי הבנייה זוהו ע"י מפקחי הבנייה